Produktu kvalitātes konkurss ''Novada Garša 2020'' Nolikums

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (turpmāk tekstā: LLKC) Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un pārstrādātāju atbalsta programma” ietvaros organizētā konkursa

“Novada Garša 2020”  NOLIKUMS

“Novada Garša 2020” organizators ir SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” sadarbībā ar “Pavāru klubu”. “Novada Garša 2020” ir konkurss visiem Latvijas pārtikas ražotājiem, kuri savus produktus ražo nelielā apjomā. Uzņēmumiem jābūt oficiāli reģistrētiem pārtikas ražotajiem un pieteiktajiem produktiem jābūt patērētajiem pieejamiem iegādāties.

Konkursā produktus var pieteikt 7 kategorijās:

  1. piens un piena produkti (t.sk. kazas un aitas piena produkti);
  2. gaļas produkti
  3. zivju produkti
  4. ogu, augļu un dārzeņu produkti (t.sk. sulas, dzērieni)
  5. maize un miltu izstrādājumi
  6. raudzēti dzērieni (piemēram, vīns, sidrs u.c., gan alkoholiskie, gan bezalkoholiskie dzērieni)
  7. inovatīvi/ jaunradīti produkti.

1. Vispārējie nosacījumi dalībai konkursā:

1.1. Uzņēmums ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un Pārtikas un veterinārajā dienestā.

1.2. Uzņēmuma darbība atbilst tam piemērojamajiem tiesību aktiem.

1.3. Uzņēmums ir aktīvs Latvijā.

1.4. Lai piedalītos konkursā, vismaz 50% uzņēmuma produktu (gan apjoma, gan izstrādājumu skaita ziņā) atbilst konkursa noteikumiem. Šis noteikums neattiecas uz kategorijām Inovatīvi pārtikas izstrādājumi un Raudzēti dzērieni.

1.5. Uzņēmuma produkti ir pircējiem pieejami iegādei;

1.6. Konkursam iesniegtā produkta sastāvdaļas ir identiskas ar tirgū esošā produkta sastāvdaļām.

2. Konkursa dalībnieki

2.1. Konkursa dalībnieki ir mazie pārtikas ražošanas uzņēmumi, kuru jaudas parasti ir nelielas, tie piedāvā gan tradicionālus, gan inovatīvus, veselīgus, augstas kvalitātes un bieži vien ar rokām izgatavotus produktus.

3. Konkursa produkta vietējās sastāvdaļas

3.1. Galvenajai vai garšu veidojošajai izejvielai jābūt vietējas izcelsmes, Latvijā ražotai. Ar vietējām izejvielām saprot izejvielas, kuras audzē vai ražo pēc iespējas tuvāk pārstrādes vietai.

3.2. Garšvielām, riekstiem vai citām piedevām jābūt dabīgām, bez mākslīgam pārtikas piedevām un konservantiem, bet tās var būt arī importētas, ja tās Latvijā nav iespējams izaudzēt/ saražot un tās veido ne vairāk kā 10% no izejvielu daudzuma.

4. Ražošana

4.1. Mazie pārtikas ražošanas uzņēmumi strādā pēc tradicionālām metodēm. Ražošanas process nav pilnībā mehanizēts, bet tajā pašā laikā neizslēdz inovācijas. Kopumā ražošanas process atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem pārtikas ražošanas drošības nosacījumiem.

5. Konkursa īstenošana

5.1. Lai kategorija tiktu vērtēta konkursā, katrā kategorijā ir nepieciešams vismaz viens reģistrēts pieteikums. Ja pēdējā reģistrācijas dienā, kategorijā nav neviena reģistrēta produktu pieteikuma, kategorija tiek atcelta.

5.2. Katrs uzņēmums var konkurēt ar vienu vai diviem produktiem katrā kategorijā. Katrā kategorijā var sacensties ne vairāk kā 30 produkti. Ja reģistrēto produktu skaits pārsniedz 30, tos pieņem, pamatojoties uz pieteikuma iesniegšanas reģistrācijas datumu un laiku. Konkursā produktus vērtē to produktu iesniegšanas secībā. Gadījumos, kad ražotājs, iesniedzot produktu konkursam, ir pievienojies konkrētākus norādījumus par produktu pasniegšanu (piemēram, konkrēta pasniegšanas temperatūra, uzsildīšana pirms pasniegšanas utt.), par tiem tiks informēta žūrijas komisija, kura savukārt izlems, vai norādījumi tiks ņemti vērā vai nē. Konkursa produktiem jāatbilst Pārtikas un Veterinārā dienesta prasībām pārtikas apritei.

5.3. Informācija par reģistrācijas maksu un apmaksas noteikumiem 9. punktā.

6. Produktu iesniegšana konkursam

6.1. Produktu klātienes iesniegšana notiek 1. oktobrī sākot no 8:30 līdz 12:30 Hanzas Peronā, Hanzas ielā 16a, Rīgā, LV-1045. Ja pats ražotājs nav plānojis ierasties uz konkursu un ja produkta veids to pieļauj, nedēļu pirms sacensībām savus produktus var nosūtīt ar kurjeru vai pārvadātāju. Plašāk 7. punktā.

6.2. Katrs produkts ir jāmarķē ar kategoriju, kurā tas piedalās. Visi produkti jāiesniedz pilnos un neatvērtos iepakojumos, izņemot lielos sierus (Sieriem: Sieri 2–4 kg – puse siera (par 1-2 kg), sieri, kas pārsniedz 4 kg – viena ceturtdaļa (tiek vērtēti > 1 kg)). Kārbām un pudelēm jābūt pilnām un neatvērtām. Ja produkti ir ļoti mazi vai iepakojumā to ir maz, novērtēšanai jāiesniedz vairāki iepakojumi. Jārēķinās ar to, ka žūrijā ir četri līdz pieci cilvēki, kuriem katram ir jāveic pienācīgs novērtēšanas un garšas tests.

6.3. Konkursam iesniegtajiem izstrādājumiem nedrīkst būt marķējumi vai citas norādes par to, kurš ir ražotājs.

6.4. Konkursā pieteikto produktu sūtījumā jāiekļauj aizpildīts pavaddokuments, kuru saņemsiet dalības reģistrācijas apstiprinājuma e-pastā, un produkta pārdošanas etiķetes kopija ar sastāvdaļu sarakstu. Jāpievieno arī produkta kopija oriģinālajā iesaiņojumā ar oriģinālo etiķeti. Tas neattiecas uz lieliem produktiem, piemēram, lieliem sieriem (skatīt iepriekš). Uz produktu iepakojuma ir jābūt kategorijas marķējumam.

6.5. Nereģistrēti produkti konkursam netiks pieņemti.

6.6. Lai precizētu radušos jautājumus par produktu iesniegšanu, lūdzu, savlaicīgi sazinieties ar konkursa organizatoriem.

7. Produktu transportēšana

7.1. Ja ražotājam/ konkursa dalībniekam nav iespējas piegādāt produktu konkursa dienā, produktu iepriekš var nosūtīt ar kurjeru (ja to pieļauj produkta uzglabāšanas nosacījumi), pa pastu vai izmantojot pakomātu. Produkti, kas var uzglabāties, var tikt piegādāti jau nedēļu pirms sacensībām.

7.2. Konkursa organizatoru izsūtītajā apstiprinājuma paziņojumā tiks sniegta visa informācija par piegādes adresi, izsūtīšanas paziņošanu, pavaddokuments, kas jāaizpilda, un norādes par sūtījuma marķēšanu.

7.3. Produkti tiek vērtēti tādā stāvoklī, kādā tie nonāk pie konkursa organizatoriem. Pieļaujama iespēja iesniegt konkursa produktus kopā ar citiem tuvākā reģiona konkursantiem. SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” reģionālie “Novada garša” speciālisti var palīdzēt koordinēšanā vai veikt produktu nogādāšanu, kā arī konsultēt konkursa dalībniekus reģionā. SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” reģionālo konsultantu saraksts atrodams www.novadagarsa.lv sadaļā Novada Garša .

8. Žūrija un vērtēšana

8.1. Konkursam iesniegtos produktus vērtē viena ekspertu žūrija – profesionāli atzīti pavāri un pārtikas tehnologi. Žūrijas locekļi katru gadu var atšķirties.

8.2. Žūrija vērtē konkursa produktus, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem vienotiem kritērijiem. Pēc būtības tiek vērtēts izskats, konsistence, aromāts un garša. Inovatīvu/ jaunradītu produktu kategorijā tiek vērtēta arī inovācijas pakāpe.

8.3. Produktam katrā kritērijā iespējams iegūt 1-6 punktus. Žūrijas locekļu vidējā punktu summa tiek skaitīta katram produktam atsevišķi, neatkarīgi, cik daudz katrā kategorijā produkti iesniegti, jo tie netiek salīdzināti savā starpā. Tituls produktiem tiek piešķirts pēc sekojošas sistēmas:

8.3.1. Zelts – ja iegūsta maksimālā punktu summa 24-21 punkti (Inovatīvu produktu kategorijā – 30-27 punkti) (žūrijas locekļu vidējais vērtējums);

8.3.2. Sudrabs – ja 20-17 punkti (Inovatīvu produktu kategorijā – 26-23 punkti) (žūrijas locekļu vidējais vērtējums);

8.3.3. Bronza – ja 16-13 punkti (Inovatīvu produktu kategorijā – 22-19 punkti) (žūrijas locekļu vidējais vērtējums);

8.4. Ja mazāka punktu summa, tad tiek piešķirts veicināšanas diploms par dalību konkursā.

8.5. Atsevišķi un īpaši tiks izcelts produkts, kurš iegūs vislielāko punktu summu.

8.6. Vērtēšanas tabulā pēc punktiem ir arī vieta konkrētiem žūrijas locekļu komentāriem, kur tie sniedz atbildes uz 3 jautājumiem (1 teikums pie katra jautājuma):

8.6.1. Ko es (kā žūrijas loceklis) iesaku mainīt/ uzlabot produkta gatavošanā/ ražošanā?

8.6.2. Kā es šo produktu varu izmantot savā darbā?

8.6.3. Ar ko šis produkts sader kopā?

8.7. Konkursā nenotiek salīdzināšana starp produktiem kategorijā, bet tiek vērtēts katrs konkrēts produkts. Šāda vērtēšana var lieliski atspoguļot produktu kvalitāti – viens vari sasniegt līmeni esot vienīgais kategorijā, vai arī neviens to nevar lielā grupā.

8.8. Vērtēšana notiek klusumā, neredzot produkta iepakojumu un produkta pārdošanas izskatu, tāpēc netiek vērtēts produkta kopējais izskats un noformējums.

8.9. Tā kā žūrija var mainīties pa gadiem, rezultāts pa gadiem var atšķirties, līdz ar to nav iespējams veikt tiešu salīdzinājumu. Žūrijas lēmumu nevar pārsūdzēt.

9. Dalības maksa un reģistrācijas pieteikuma iesniegšana

9.1. Dalības maksa no iesniedzēja ir 25 EUR (t.sk.PVN). Par šādu dalības maksu iesniedzējs var iesniegt līdz 3 produktiem, katra nākamā produkta iesniegšana papildus maksā 10 EUR.

9.2. Rēķins par dalības maksu tiks izsūtīts reģistrācijas apstiprinājuma e-pastā. Dalības maksai jābūt samaksātai līdz 25. septembrim.

9.3. Konkursā bez maksas 3 produktus drīkst iesniegt tie ražotāji, kuri nodrošina produktus Pavāru konkursiem, kā arī nodrošinājuši meistarklases “Novada Garša” pasākumos 2020. gadā.

9.4. Aizpildītu reģistrācijas pieteikumu elektroniski jāiesūta uz e-pastu novadagarsa@llkc.lv līdz 20. septembrim 23:59 ar norādi “Produktu konkursam”. Reģistrācijas pieteikums pieejams šeit: PIETEIKUMA VEIDLAPA  

10. Konkursa norise:

10.1. Konkursa vērtēšana norisināsies 2020. gada 1. oktobrī Hanzas Peronā, Hanzas ielā 16a, Rīgā, LV-1045 laikā no 14:00-16:00.

10.2. Vērtēšana notiks pa vienam produktam, žūrijas locekļiem neapspriežoties, viena produktu vērtēšana ne ilgāk kā 10 minūtes.

11. Uzvarētāji un balvas

11.1. Katras kategorijas uzvarētājam tiek piešķirta medaļa, diploms un zelta etiķetes, ko turpmāk var izmantot kā marķējuma papildus elementu. Otrās un trešās vietas ieguvēji saņem diplomus, kā arī sudraba un bronzas etiķetes. Balvu ieguvējiem ir pieejams arī etiķešu digitālais attēls, ko var izmantot produktu mārketingā. Informāciju par etiķešu lietošanu var atrast vietnē www.novadagarsa.lv. Etiķetes varēs lietot vienu gadu, jo tā noradīs iegūto vērtējumu konkrētajā gadā. Visi balvu ieguvēji saņem PR ceļvedi ar padomiem, kā vairāk piesaistīt mediju uzmanību. Uzvarētāji tiks publicēti arī vortālā www.novadagarsa.lv un Pavāru kluba labā https://chef.lv/, kā arī citos Latvijas medijos. Uzvarētāji tiks apbalvoti 2.oktobrī, “Novada garša” konferences noslēgumā, apbalvošanas ceremonijā.

11.2. Katalogā www.novadagarsa.lv uzvarētāju profilos tiks pievienotas virtuālas zelta, sudraba un bronzas medaļas un labāko dalībnieku saraksts ar žūrijas komentāriem tiks izsūtīts restorāniem.

11.3. Uzvarētājiem tiks organizēts iedvesmojošs pieredzes gūšanas pasākums, kā arī konsultāciju pēcpusdiena ar kādu speciālistu, pēc ražotāja izvēles.

12. Vērtēšanas rezultāti

12.1. Visi konkursa dalībnieki saņems pilnīgu konkursa žūrijas novērtējumu (Recenziju) ar punktiem un strukturētu žūrijas vērtējumu produkta pilnveidošanas un uzlabošanas iespējām. Recenzija dalībniekiem tiks nosūtīta trīs nedēļu laikā pēc konkursa.

13. Online diskusija "Kā tika novērtēti produkti"

13.1. Kad konkurss būs beidzies, tiks organizēta online diskusija par to, kā produkti tika vērtēti. Šī ir lieliska iespēja uzzināt vairāk par to, kā darbojās žūrija un kas bija tie faktori, kas konkrētos produktus izvirzīja uzvarai. Šajā diskusijā ražotājam ir iespēja jautāt un saņemt papildu atsauksmes un komentārus par konkursam iesniegtajiem produktiem.

14. Novērtēto produktu IZSOLE

14.1. Visu dalībnieku produktu oriģināli, konferences “Novada garša” laikā tiks izsolīti un iegūtie līdzekļi tiks novirzīti kādam konkrētam labdarības mērķim, par kuru publiski paziņos izsoles laikā.

KONTAKTI

LLKC | Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Lauku attīstības nodaļa

RĪGAS IELA 34
OZOLNIEKI, LV-3018