Akcijas "Ceļam galdā vietējo!" nolikums

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (turpmāk tekstā: LLKC) Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un pārstrādātāju atbalsta programma” ietvaros organizētās pavāru/ saimnieču akcijas  

“Ceļam galdā vietējo”

NOLIKUMS

Nolikums nosaka kārtību, kādā organizatori rīko akciju “Ceļam galdā vietējo” ar mērķi popularizēt vietējos pārtikas ražotājus, lauksaimniecības un zivsaimniecības produkcijas audzētājus un reģionālos pavārus, saimnieces un ēdināšanas uzņēmumus Latvijā.

1.    Akcijas idejas apraksts
Jau 5 gadus LLKC ar zīmola “Novada Garša” palīdzību organizē dažāda mēroga pasākumus visā Latvijas teritorijā, ar mērķi veicināt vietējās produkcijas ražotāju attīstību un kopdarbību, nodrošinot ar informāciju, iesaistīšanu pasākumos un izglītošanu, kā arī stiprināt sabiedrībā interesi par vietējiem pārtikas ražotājiem, audzētājiem un pārstrādātājiem (t.sk., pārtikas kvalitātes shēmu dalībniekiem), veicinot ražotāju iesaisti produkcijas popularizēšanas pasākumos un zaļajos pārtikas iepirkumos. Bez klātienes pasākumiem ir izveidota un tiek uzturēta arī interneta vietne www.novadagarsa.lv, kas sniedz detalizētu ieskatu par dažādiem vietējiem ražotājiem, to produkciju un iegādes iespējām. Visu aktivitāšu mērķis ir atbalstīt un veicināt reģionu un to iedzīvotāju labklājību un mudināt patērētājus (mājsaimniecības un ēdināšanas uzņēmumus) izvēlēties vietējo ražotāju produktus.  Papildinot jau esošās aktivitātes, 2020. gadā tiek organizēta akcija pavāriem un saimniecēm (ēdināšanas uzņēmumiem) “Ceļam galdā vietējo”. Akcija ļaus izprast, kādus produktus no vietējiem uzņēmējiem un zemniekiem izmanto ēdināšanas uzņēmumi un kuros uzņēmumos pieejami ēdieni no tiem. Tiks popularizēti reģionālie ēdināšanas uzņēmumi un viņu sadarbība ar vietējiem produkcijas un izejvielu ražotājiem (B2B modelis). Akcija tiek organizēta sociālā tīkla vietnē www.facebook.com/novadagarsa, kā arī informācija tiek ievietota www.novadagarsa.lv un LLKC informatīvajos kanālos. Visi akcijas un konkursu noteikumi tiek publicēti Novada Garša oficiālajā facebook lapā un www.novadagarsa.lv.
Kopējais pasākuma mērķis: veicināt vietējo ražotāju, lauksaimnieku un zivsaimnieku, kā arī reģionālo ēdināšanas iestāžu atpazīstamību, stiprināt kopdarbību starp ražotājiem un ēdināšanas uzņēmumiem (B2B modelis), aicināt sabiedrību atbalstīt un patērēt vietējo ražotāju produktus.

2.    Akcijas organizators
2.1.    Akcijas “Ceļam galdā vietējo” īstenotājs ir SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, tā norisi nodrošina LLKC Lauku attīstības nodaļa, iesaistot citas LLKC nodaļas un LLKC reģionālos konsultāciju birojus un ražotājus. Akcijas sadarbības partneris: biedrība “Pavāru klubs”.

3.    Akcijas dalībnieki
3.1.    Akcijā ar savu recepti var piedalīties jebkurš pavārs/ saimniece no ēdināšanas uzņēmuma, kas ikdienā (noteiktā darba laikā) piedāvā ēdināšanas pakalpojumus;
3.2.    Par sagatavotajiem video var balsot jebkurš interesents.

4.    Akcijas norises kārtība
4.1.    Akcijas norises laiks no 2020. gada 20. jūlija līdz 2020. gada 2.oktobrim
4.2.    Akcijas norise:
4.2.1.    Pavāru/ saimnieču pieteikšanās no 20. jūlija līdz 3. augustam, izmantojot šo pieteikuma anketu: https://forms.gle/9TpJX1Yy7WoMmb9E6   
4.2.2.    Video filmēšana (lai piedalītos akcijā, LLKC pavāra pieteiktā ēdiena gatavošanu nofilmēs un noformēs ievietošanai Novada Garša oficiālajā FB lapā) – 2020. gada augustā individuāli vienojoties ar akcijas dalībnieku. Video filmēšanu nodrošina LLKC. Ēdiena gatavošanu, tam nepieciešamo produktu iegādi, ar to saistītās izmaksas sedz ēdināšanas uzņēmums, kurš piedalās akcijā.
4.2.3.    Balsošana sociālajos tīklos par sagatavotajiem video – no 7. septembra līdz 27. septembrim. Balsot varēs sociālajā tīklā facebook, atzīmējot kādu no emocijzīmēm (like, love utt.) pie akcijas dalībnieka video. Uzvarētājs tiks noteikts pēc lielākā emocijzīmju skaita (kas būs atzīmēti pie oriģinālajā ierakstā ieliktā video), ja būs vairāk kā viens dalībnieks ar vienādu emocijzīmju skaitu skatītāju simpātija tiks noteikta izlozes kārtībā.
4.3.    Video sastāv no
4.3.1.    stāsta par sevi un ēdināšanas uzņēmumu, ko pārstāv;
4.3.2.    ēdiena recepti, kurā izmantoti vismaz 75% Latvijas pārtikas produkti (un ēdiena pamatsastāvdaļa iegādāta no katalogā www.novadagarsa.lv esošā uzņēmuma), kuru piedāvā jau savā ēdienkartē vai tikai plāno piedāvāt klientiem vai arī radīta tikai akcijas ietvaros. Norāda, kāpēc izvēlas vietējos produktus, ieguvumus no tā;
4.3.3.    konkrēta zemnieka vai mājražotāja pieminēšana, kura produkts tiek izmantots receptē (prioritāti izvēlas no kataloga www.novadagarsa.lv).
4.3.4.    video garums – līdz 3 minūtēm. Video filmēšanu nodrošina LLKC, pie katra uzņēmuma filmēšana notiks ne ilgāk kā 2 h, kuras laikā gan jāparāda, kā ēdiens top, gan jāizstāsta 4.3. punktā minētā informācija. Video ierunā pats ēdiena gatavotājs (vai komanda).
4.4.    Visi video tiks ievietoti Novada Garša oficiālajā Facebook lapā – katrā ierakstā (kā notikums: “Ceļam galdā vietējo ...”) visi video no konkrētā novada – Zemgale, Latgale, Vidzeme, Kurzeme.
4.5.    Par video tiks aicināts balsot jebkurš interesents sociālajos tīklos (to var darīt arī akcijas dalībnieki, daloties ar šiem ierakstiem un citādi motivējot balsot).

5.    Balvas un ieguvumi:
5.1.    Profesionāls video sava ēdināšanas uzņēmuma popularizēšanai (tiek nosūtīts akcijas ietvaros izveidotā video fails, ko var paši izmantot pēc saviem ieskatiem);
5.2.    Novada Garša nodrošina ēdināšanas uzņēmuma un viņa piedāvātā ēdiena, kā arī ražotāja un viņa produkta popularizēšanu sociālajos tīklos;
5.3.    Iespēja pie konkrētā ēdiena, ja tas tiek iekļauts ēdienkartē (arī sezonāli) pievienot Novada Garša zīmi, kas liecina, ka tas ir gatavots no Latvijas produktiem;
5.4.    VISIEM akcijas dalībniekiem BALVĀ iespēja doties LLKC organizētā vienas dienas pieredzes braucienā pie Latvijas zemniekiem un pārtikas ražotājiem;
5.5.    GALVENĀ BALVA skatītāju simpātijai (saņēmis visvairāk balsojumus) – 300 EUR dāvanu karte no kataloga www.novadagarsa.lv (iespēja iegādāties no izvēlētā kataloga uzņēmuma/ uzņēmumiem produktus 300 EUR vērtībā);
5.6.    Aktīvākajam balsotājam, kurš atzīmējis zem akcijas ierakstiem citus interesentus, balvā dāvanu karte uzņēmumā pie uzvarētāja (noteiks izlozes kārtībā).

6.    Pieteikšanās dalībai
6.1.    Pieteikšanās akcijai notiek izmantojot šo pieteikuma anketu: https://forms.gle/9TpJX1Yy7WoMmb9E6 laikā no 20. jūlija līdz 7. augustam plkst. 12:00.

7.    Papildu
7.1.    Lai veicinātu maksimāli daudz balsotāju, recepti vērts iekļaut ēdienkartē un reklamēt, ka to iespējams nogaršot konkrētajā ēdināšanas uzņēmumā. Uzņēmums var reklamēt balsošanu saviem klientiem gan klātienē, gan sociālajos tīklos pēc saviem ieskatiem.

8.    Ierobežojumi:
8.1.    Akcijā piedalās ne vairāk kā 16 dalībnieki (4 no katra novada – Zemgale, Vidzeme, Kurzeme, Latgale). Ja pieteiksies lielāks potenciālo dalībnieku skaits, dalībniekus noteiks izlozes kārtībā.

9.    Akcijas dalībnieku apbalvošana
9.1.    AKCIJAS NOSLĒGUMS UN UZVARĒTĀJU PAZIŅOŠANA: 2.OKTOBRIS Novada Garša noslēguma pasākumā Rīgā.

10.    Kontaktinformācija
10.1.    Papildus informācija par konkursu pieejama pie konkursa organizatoriem, rakstot uz konkursa oficiālo e-pasta adresi novadagarsa@llkc.lv.
10.2.    Organizācijas kontaktinformācija: LLKC, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, Rīgas iela 34, LV-3004, tālrunis: +371 63050220. www.llkc.lv, www.laukutikls.lv.

KONTAKTI

LLKC | Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Lauku attīstības nodaļa

RĪGAS IELA 34
OZOLNIEKI, LV-3018