Bioekonomika: gudra dabas resursu izmantošana

Bioekonomika - tautsaimniecības daļa, kur ražošanas procesā ilgtspējīgā un pārdomātā veidā tiek izmantoti atjaunojamie dabas resursi (augi, dzīvnieki, mikroorganismi u.c.), lai ražotu pārtiku un dzīvnieku barību, industriālos produktus un enerģiju un tā balstās uz trim kritērijiem - dabu, ekonomiku un sabiedrību.

Sagatavota brošūra “Bioekonomika: gudra dabas resursu izmantošana”, kas ar ilustrācijām un praktiskiem projektu piemēriem skaidro, kas ir bioekonomika un kāda ir tās nozīme.

Brošūru skatīt šeit: http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/article_attachments/bioekonomikas_pamati_llkc2019_1.pdf


KONTAKTI

LLKC | Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Lauku attīstības nodaļa

RĪGAS IELA 34
OZOLNIEKI, LV-3018