Salacgrīvas nēģi - ES Aizsargātais Latvijas produkts

Atmiņas par konkrētiem ēdieniem bieži vien aizved mūs ceļojumā pie neaizmirstamajām bērnības garšām, kas izbaudītas pie ģimeni kopā pulcējoša mielasta galda. Bet tās ir arī smalks pavediens, kas stāsta par senču atstāto kulināro mantojumu un kādreiz gatavoto ēdienu receptēm, kas var būt nodotas no paaudzes paaudzē.

Tā tas ir jebkurā tautā, un vērtīgākais no šī mantojuma tiek mērķtiecīgi aizsargāts Eiropas Savienības mērogā. Jau kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem veiksmīgi darbojas pārtikas kvalitātes shēmas, kuru mērķis ir veicināt specifisku vietējo produktu ražošanu un sniegt sabiedrībai informāciju par to īpašo kvalitāti, kas saistīta ar kādu konkrētu ģeogrāfisko apgabalu vai tradicionālo izcelsmi. Lai pasargātu no neveiksmīgiem pakaļdarinājumiem, -līdzīgus izstrādājumus ar tādu nosaukumu ražot nedrīkst.

Septiņi unikālie Latvijas produkti patlaban ierakstīti šādos Eiropas Savienības Aizsargāto produktu nosaukumu reģistros:

  • Salināta rudzu rupjmaize, Sklandrausis un Jāņu siers ir iekļauti Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā,
  • Latvijas lielie pelēkie zirņi – Aizsargātas cilmes vietas nosaukumu reģistrā,
  • Carnikavas nēģi, Salacgrīvas nēģi un Rucavas baltais sviests – Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā.

IEPAZĪSTI!
Kaut gan aklās degustācijas izcelsme ir miglā tīta, pastāv lielas aizdomas, ka to izperinājuši nēģu gatavotāji. Jo viņi diezgan droši zināja, ka vispirms ir jāsarīko garšas kārpiņu festivāls, un tikai tad drīkst sekot atklāsme par atskabargaino realitāti. Vienkārši nedomājiet, kā tie izskatās, jo pie mums izsenis pieņemts, ka nēģi – tā ir delikatese!


PIEDZĪVO!
Nēģu upes mums ir daudzas – Gauja, Daugava, Venta, Irbe, Saka, Lielupe, Bārta, Vitrupe… Bet, senā nēģu zvejas metode – tači – Latvijā saglabājusies tikai dažās vietās Salacā un Svētupē, citur jau sen ir parastie murdi. Zveja ar tačiem ir pāris gadsimtus sena. Taci būvē no egļu kārtīm, upes gultnē ar milzīgiem, dzelzs stīpām apkaltiem veseriem iesitot balstus. Upei pāri izveido laipu, pie kuras nostiprina murdus. Vakarā tacī saliek murdus, agri no rīta tos izceļ, jo nēģi baidās no gaismas un ceļo tikai naktīs. Viens no visvecākajiem rakstiskajiem dokumentiem, kas apstiprina zveju ar tačiem Salacā, ir Johana Kristofa Broces Vecsalacas muižas un Salacas upes zīmējums 1780. gadā. Nēģi ir kulinārās identitātes daļa, kas izceļ vietējo savdabību un akcentē tradicionālās vērtības.


GATAVO UN DEGUSTĒ!

KONTAKTI

LLKC | Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Lauku attīstības nodaļa

RĪGAS IELA 34
OZOLNIEKI, LV-3018