Ģeogrāfisko norāžu shēmas

Ģeogrāfisko norāžu shēmas ES tika izveidotas jau 1992. gadā. Šo shēmu izveidei un pastāvēšanai ir vairāki mērķi. Pirmkārt, iegādājoties produktus ar kādu no shēmas norādēm, patērētāji var būt pārliecināti par attiecīgā produkta ģeogrāfisko izcelsmi, kvalitāti un ražošanas tradīcijām. Otrkārt, īpašiem produktiem radīt lielāku konkurētspēju tirgus apritē, salīdzinājumā ar līdzīgiem produktiem. Treškārt, aizsargāt produktu nosaukumus no ļaunprātīgas izmantošanas, kā arī veicināt produktu ražošanas dažādību.

Tādās ES valstīs kā Francijā, Spānijā un Itālijā kvalitatīvas un ar shēmām marķētas produkcijas ražošana ir plaši izplatīta. Tikmēr Latvijā šo shēmu būtība un nozīme vēl tikai tiek iepazīta, dodot priekšroku nacionāla un vietēja līmeņa kvalitātes apliecinājumiem.

Pirmais Latvijas produkts – Sklandrausis, Garantētu tradicionālo īpatnību shēmas produktu reģistrā ierakstīts 2013. gadā. Dalība šajā shēmā apliecina, ka produkti ir tradicionāli lietoti konkrētā teritorijā un vismaz 30 gadu garumā ir apliecinājums par receptes nodošanu no vienas paaudzes nākamai. Kopumā ES teritorijā ir apmēram 40 šāda veida produkti. Savukārt, Latvijā trīs produkti ir saņēmuši garantēto tradicionālo īpatnību apliecinājumu – salinātā rudzu rupjmaize, Jāņu siers, kā arī sklandrauši.

Aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu shēma garantē, ka produkts ir raksturīgs tikai noteiktam ģeogrāfiskam apgabalam un vismaz viens no produkta ražošanas posmiem notiek ierobežotā ģeogrāfiskajā apgabalā. Līdz šim Latvijā divi produkti ir izgājuši norādītās shēmas ceļu – Carnikavas nēģi un Rucavas baltais sviests. Savukārt, trešais produkts - Salacgrīvas nēģi, šobrīd atrodas starptautiskās izvērtēšanas procesā, kam sekos reģistrācija un kvalitātes apliecinājuma iegūšana.

Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēma norāda, ka viss process no izejvielas ieguves līdz iesaiņotam galaproduktam notiek konkrētā apgabalā. Turklāt šim produktam piemīt kvalitāte, ko rada galvenokārt ģeogrāfiskā vide ar tās raksturīgajiem dabas un cilvēciskajiem faktoriem. Latvijas lielie pelēkie zirņi ir pirmais un šobrīd vienīgais produkts aizsargāto cilmes vietas nosaukumu shēmā. Aizsargātās cilmes vietas un ģeogrāfiskās izcelsmes shēmas kopumā ir ļoti populāras un tajās reģistrēti vairāk kā 3000 produkti visā Eiropas Savienībā.

Ceļš uz ģeogrāfisko shēmu norāžu iegūšanu ir laikietilpīgs process. Sākotnēji nepieciešams iziet rūpīgu sagatavošanās procesu, gūstot apliecinājumus recepšu vēsturiskajam autentiskumam. Savukārt pēc tam nepieciešams iziet vismaz gadu ilgu izvērtēšanas un reģistrācijas procesu.

Ar Eiropas Savienības oficiālo ģeogrāfisko norāžu shēmu produktiem var iepazīties šeit: https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xbL2YphGT4k6zdWn34!-370879141?&filterReset=true

KONTAKTI

LLKC | Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Lauku attīstības nodaļa

RĪGAS IELA 34
OZOLNIEKI, LV-3018