ES pārtikas produktu kvalitātes shēmas

ES arvien lielāku nozīmi piešķir lauksaimniecības un pārtikas produktu kvalitātes politikai. 1992.gadā  ES izveidoja pārtikas kvalitātes shēmas un aizsargāto nosaukumu reģistrus. Šīs pārtikas kvalitātes shēmas ir trīs:
1.    Aizsargāts ģeogrāfiskās izcelsmes norādes produkts;
2.    Aizsargāts cilmes vietas nosaukuma produkts;
3.    Garantētas tradicionālās īpatnības (GTĪ).
1. shēmas mērķis ir aizsargāt ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas ir raksturīga vienam ģeogrāfiskajam apgabalam. Viens no nosacījumiem – vienam no produkta gatavošanas posmiem ir jānotiek noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.
2. shēmas mērķis ir aizsargāt produkta cilmes vietu, tādēļ visam procesam ir jānotiek vienā konkrētā apgabalā.
GTĪ produktu mērķis ir aizsargāt kāda produkta tradicionālo ražošanu.
Kopumā šo shēmu galvenie uzdevumi ir:
•    aizsargāt produktu nosaukumus no ļaunprātīgas izmantošanas;
•    informēt patērētājus par produktu ģeogrāfisko izcelsmi, kvalitāti, ražošanas tradīcijām;
•    veicināt produktu ražošanas dažādību;
•    radīt produktiem ar īpašām iezīmēm lielāku konkurētspēju tirgus apritē, salīdzinot ar līdzīga veida produktiem.

Lai uzsāktu produkta reģistrācijas procesu, ir nepieciešams:
•    attiecīgā produkta ražotāju apvienošanās - ražotāju grupā;
•    ražotāju grupai vienoties par produkta specifikāciju un receptūru.
Produktu ražotāju grupas var sazināties ar Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas ekspertiem:
•    Gintu Dzerkali tel. 67027404, e-pasts: Ginta.Dzerkale@zm.gov.lv
•    Juri Zināru tel. 67027294, e-pasts: Juris.Zinars@zm.gov.lv.

FOTO: Evija Trifanova/ LETA

Materiāls pārpublicēts no Latvijas vēstneša mājas lapas un Zemkopības ministrijas mājas lapas

KONTAKTI

LLKC | Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Lauku attīstības nodaļa

RĪGAS IELA 34
OZOLNIEKI, LV-3018