Kas ir GLOBALG.A.P. sertifikāts?

Kas ir GLOBALG.A.P?

Sertifikāts apliecina, ka ražotājs izmanto ražošanas paņēmienus, kas samazina lauksaimniecības ietekmi uz vidi, samazina ķīmisko vielu izmantošanu un efektīvi izmanto dabas resursus, vienlaikus aizsargājot gan darba ņēmēju, gan lauksaimniecības dzīvniekus, ievērojot labturību. GLOBALG.A.P. ir starptautiski atzīts lauksaimniecības standartu kopums, kas apliecina labas lauksaimniecības prakses (GAP) izpildi sertificētajā uzņēmumā.

Ko tas sniedz?

Sertifikāts nodrošina labu reputāciju un uzticību ražotājiem.

Plašākas iespējas eksporta tirgū, globālākas tirdzniecības ķēdes.

Sakārtoti darba procesi un dokumentācija, novērsti trūkumi uzņēmumā.

Palīdz izvairīties no skandāliem, kādi notiek pārtikas tirgū.

Var izvairīties no riskiem, kuri var ietekmēt galaproduktu kvalitāti.

Kas var saņemt sertifikātu?

GLOBALG.A.P. sertifikātu var saņemt augkopības un lopkopības produkcijas ražotāji, gatavās produkcijas uzglabāšanas noliktavas, mazumtirgotāji un izplatītāji.

Kā iegūt?

Šo sertifikātu var iegūt, sadarbojoties ar LLKC konsultantu, kurš ir sertificēts Global G.A.P konsultants. Saimniekam, uzņēmējam kopā darbojoties ar konsultantu, tiek sakārtota saimniekošana, lai tā būtu efektīvāka, videi draudzīgāka un patērētājiem drošāka.

Mājaslapā www.globalgap.org var aplūkot dokumentāciju, kura nav tik vienkārša. Ir jāizpilda dažādākie nosacījumi un procesi, lai atbilstu prasībām, tāpēc konsultanti var palīdzēt to izdarīt.KONTAKTI

LLKC | Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Lauku attīstības nodaļa

RĪGAS IELA 34
OZOLNIEKI, LV-3018