Kas ir Zaļā karotīte?

Zaļo karotīti piešķir produktiem, kuri atbilst paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un 75% no produktu ražošanā izmantotajām izejvielām iegūtas vienā Eiropas Savienības dalībvalstī vai reģionā, kas shēmas norādē minēta kā izcelsmes valsts vai reģions, piemēram, Latvija. Zaļās karotītes pamatprasības:

  • Garantēta kvalitāte – produkta kvalitāte pārsniedz ES tiesību aktos un Latvijas normatīvajos aktos noteiktās prasības sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības, dzīvnieku labturības un vides aizsardzības jomās, kā arī vispārīgās prasības dzīvnieku un augu izcelsmes produktiem un to ražošanas un pārstrādes metodēm (atbilsts MK 2014. gada 12. augusta noteikumiem Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība"). Turklāt produkti nesatur ģenētiski modificētus organismus un nav ražoti no tiem, nesatur sintētiskās krāsvielas.
  • Izsekojama izcelsme – vismaz 75% no produkta ražošanā izmantotajām izejvielām ir iegūtas Latvijā.
  • Kvalitātes kontrole – produkta kvalitāte tiek nodrošināta visos pārtikas aprites posmos. To veic Pārtikas un veterinārais dienests.

Zaļās karotītes priekšrocības:

  • Piedalīties valsts un pašvaldību publiskajos zaļajos iepirkumos.
  • Atbalsts dalībai NPKS (MK 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” (6.nodaļa “Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās”).
  • Lauku atbalsta dienesta administrētā pasākuma "Ieguldījums materiālajos aktīvos" u.c. papildu atbalsta intensitāte 10%.
  • Atpazīstamība – kvalitatīva, Latvijā ražota produkcija.
  • Jaunas eksporta iespējas.
  • Pircēju lojalitāte.

Materiāls pārbublicēts no www.karotite.lv 

KONTAKTI

LLKC | Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Lauku attīstības nodaļa

RĪGAS IELA 34
OZOLNIEKI, LV-3018