Kā pazīt bioloģisku produktu?

Pazīt īstu bioloģisko pārtiku ir vienkārši – vajadzīgi trīs loģiski soļi.

Termini “bioloģisks” un “ekoloģisks” ir līdzvērtīgi un to lietojumu nosaka ES Regula Nr.2018/848 (30.05.2018.) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu.

Tātad, veikalā vai tirgū jums piedāvā bioloģisku vai ekoloģisku produktu. Vai tas ir īsts?

1. solis – jāmeklē zaļā ekolapiņa – Eiropas Savienības bioloģiskais marķējums.


Ja tā NAV →

2. solis – jālūdz pārdevējam uzrādīt bioloģisko sertifikātu.

Ja gribat precīzi pārbaudīt zemnieku saimniecības vai pārstrādātaja sertifikātu →

3.solis – PVD reģistrs, tajā arī ir atzīmēts, ja atklāti kādi pārkāpumi vai apturēts sertifikāts.

Tātad, produkts ir bioloģisks, ja:

Uz produkta iepakojuma ir Eiropas Savienības bioloģiskais marķējums - zaļā ekolapiņa.

Ja nevari ieraudzīt ekolapiņu, tad prasi uzrādīt sertifikātu, kuru izsniegušas kontrolējošās iestādes – sertifikācijas institūcija „Vides Kvalitāte” vai VSIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”. Sertifikātā jāpievērš uzmanība tam, kuras produktu grupas ir sertificētas – zemnieku saimniecība var audzēt daudz, bet bioloģiski sertificēti ir tikai daļa produkcijas.

Par bioloģisku vai ekoloģisku pārtiku drīkst saukt tikai tad, ja tai ir piešķirts bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts.

 

Materiāls pārpublicēts no http:www.biologiski.lv

KONTAKTI

LLKC | Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Lauku attīstības nodaļa

RĪGAS IELA 34
OZOLNIEKI, LV-3018